Boerenzwaluwen

Op het Hof van Vlaanderen doen leden van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg onderzoek aan boerenzwaluwen. In het broedseizoen worden de nesten wekelijks gecontroleerd op het aantal eieren of jongen. De jongen en ouders worden ook geringd, zodat hun overleving over de jaren kan worden gevolgd. De ouders krijgen naast de metalen ring met unieke cijfer/lettercombinatie ook een kleurringetje. Daardoor zijn ze op afstand aan nest en partner te koppelen.

Broedvogels keren – bij leven en welzijn – na overwintering in Afrika het jaar erop terug naar de stal waar ze het jaar ervoor jongen hebben grootgebracht. De nestjongen die de trek hebben overleefd zoeken een broedplek in de omgeving van hun geboortelocatie. Omdat nog op vijf andere erven rond Culemborg het boerenzwaluw wel en wee wordt gevolgd is er een reële kans op terugmeldingen.

De Culemborgse nest- en ringgegevens komen in landelijke databestanden van Sovon en het Vogeltrekstation. Daarmee leveren de gegevens een belangrijke bijdrage aan de landelijke ‘vinger aan de pols’ van de Nederlandse boerenzwaluwpopulatie. 

Jouke Altenburg

Meer informatie kunt u vinden op:

– https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/lijflied-van-een-zonaanbidder

– https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/pet